Cs-Club | Forum CS 1.6, CS GO

Counter-Strike: 1.6 => Public Server => Topic started by: Pablo on December 28, 2016, 03:45:56 PM

Title: Public high scores
Post by: Pablo on December 28, 2016, 03:45:56 PM
(http://img15.hostingpics.net/pics/1165712e4gmtx.png)
Post Here your Best Public Scores
i'll start
[(https://s30.postimg.org/fpxbh5qgd/20161228153917_1.jpg) (https://postimg.org/image/fpxbh5qgd/)
Title: Re: Public high scores
Post by: King. on December 30, 2016, 04:19:28 PM
(http://i.imgur.com/TlCH9Wo.jpg)
Title: Re: Public high scores
Post by: BrokeMansPC on January 01, 2017, 01:44:28 PM
(https://s23.postimg.org/nt81fyb8b/de_dust20001.jpg)
Title: Re: Public high scores
Post by: Hp `MerCy # LÕW on January 07, 2017, 09:54:08 AM
 8)
(http://www5.0zz0.com/2017/01/07/11/523235232.jpg)
Title: Re: Public high scores
Post by: King. on January 07, 2017, 02:49:42 PM
(http://i.imgur.com/oL6n4ZQ.png)
Title: Re: Public high scores
Post by: Hp `MerCy # LÕW on January 12, 2017, 07:51:39 PM
(http://www12.0zz0.com/2017/01/12/21/262321148.jpg)
Title: Re: Public high scores
Post by: r3dux ;x♕ goes Delpan?! on January 13, 2017, 12:55:32 AM
He call me wh....

(https://s23.postimg.org/iuxuhbavf/10_screenshots_20170110214222_1.jpg)
Title: Re: Public high scores
Post by: Anonymous on March 18, 2017, 06:14:27 PM
(https://s18.postimg.org/fmfb7pw21/one_way.jpg) (https://postimg.org/image/kl2tm8zut/) (https://postimage.org/)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on April 09, 2017, 09:13:23 PM
(https://s16.postimg.org/77pdmfu9d/de_inferno0049.jpg) (https://postimg.org/image/77pdmfu9d/)
Title: Re: Public high scores
Post by: King. on June 29, 2017, 06:18:30 PM
(http://i.imgur.com/6rXZbPm.png)
Title: Re: Public high scores
Post by: bojka on June 30, 2017, 02:12:12 AM
My highest score here :P

(https://s9.postimg.org/px0e00oqn/20170630020835_1.jpg)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on June 30, 2017, 09:30:11 PM
(https://images-ext-2.discordapp.net/external/dPAJiGKoI2SMpStiRnKQyZsPUg-f9ILgPc6pCWRHdSk/https/image.prntscr.com/image/376v9xxcSY69EG23NaIh7A.png?width=755&height=565)
Title: Re: Public high scores
Post by: SaiyajiN on July 05, 2017, 07:24:34 PM
(http://i.imgur.com/XY9Tpzt.png)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:06:56 PM
(https://images-ext-2.discordapp.net/external/GMsA8tCA6uZBn0MBuVc3BH0dIBujzoekzynYm2ruhQM/https/image.prntscr.com/image/J_-i5af6Ry6OpxxJZSCRxA.png?width=335&height=250)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:08:57 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/fnlgHNkw0_n6b4Qaf8X-5B1W50q0O1PT48cpyL3j0Hw/https/image.prntscr.com/image/5Aoh_Zd9RamrxBi-ZBF54w.png?width=335&height=251)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:10:02 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/X4pif0BNcbLqHOr-tBVX6Xz_1UbgLl3T-bEEbX9XTig/https/image.prntscr.com/image/vlt8n85cSD_us8gGUWUJSA.png?width=335&height=250)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:11:05 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/Pkw5u8QLmGateIizInfS_tbc9anaLHpP1k_f35X8GPU/https/image.prntscr.com/image/XFJ5yLdzRba_akZm74NjrA.png?width=335&height=251)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:12:13 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/3YnYb6vz50JUKj0rPtq8dO0Ln2wEWnwYWGTbmglZe0k/https/image.prntscr.com/image/GzjdC-r6RvyvvZ3zhLLveQ.png?width=335&height=251)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:13:11 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/p1dRdxO2cuf0mIy116ffkUB7tK56KiUjbcw3cbxUQ2o/https/image.prntscr.com/image/fKo5IQDxQKKUSeEmz-OB9Q.png?width=335&height=250)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:14:19 PM
(https://images-ext-2.discordapp.net/external/VHch7RA_-_nNIIk00CrnJzGXkcIrrynoX1P7oE8b4tk/https/image.prntscr.com/image/MebFDWwzSy2LUyOQ0vj34g.png?width=335&height=251)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 10, 2017, 09:15:36 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/B16nYBxcuVYybnXNfZiktJfwqFpRebktfyAdBscdaWg/https/image.prntscr.com/image/fTzBk4LLTk2LHtoBmuiSCQ.png?width=335&height=250)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 11, 2017, 01:05:19 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/VHoSoL6-pM6Os9wgbGp9nbt3_hYYDzfdgGqQh4ERgMU/https/image.prntscr.com/image/I8PALQjNSYCUgLdQQfWH3g.png?width=335&height=251)
Title: Re: Public high scores
Post by: SruGloP on July 11, 2017, 07:23:20 PM
(https://images-ext-1.discordapp.net/external/6nYPlwJzfRTVen3kxdXgFj3HcnSecCX4eyerVTP7Fz0/https/image.prntscr.com/image/vAFvULQST1mxwXCui0YelA.png?width=335&height=251)
Title: Re: Public high scores
Post by: wouzi on September 21, 2017, 11:29:41 PM
https://prnt.sc/go3fly
https://prnt.sc/go3ger
Title: Re: Public high scores
Post by: .:BIA:. Ru3b3 on January 11, 2018, 10:07:04 PM
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/9a4d92-1515705049.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9a4d92-1515705049.jpg)